درباره ما
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از ۱۹ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسئول انسجام بخشیدن به امور اجرایی، سیاستگذاری نظام دانشی، پژوهشی و فناوری ایران است. محمدعلی زلفی‌گل، در دولت سید ابراهیم رئیسی مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده دارد
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از ۱۹ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسئول انسجام بخشیدن به امور اجرایی، سیاستگذاری نظام دانشی، پژوهشی و فناوری ایران است. محمدعلی زلفی‌گل، در دولت سید ابراهیم رئیسی مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده دارد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از ۱۹ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسئول انسجام بخشیدن به امور اجرایی، سیاستگذاری نظام دانشی، پژوهشی و فناوری ایران است. محمدعلی زلفی‌گل، در دولت سید ابراهیم رئیسی مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده دارد.
داود صافی

داود صافی

مدیر عامل
حسین انصاری

حسین انصاری

رئیس هیئت مدیره
مجید مختاری

مجید مختاری

عضو هیئت مدیره
 • سخن حق
  در اینجا قرار خواهد گرفت

  • عنوان 1

   عنوان 1

   توضیحات در اینجا اگه نیاز شد

  • عنوان 2

   عنوان 2

   توضیحات در اینجا اگه نیاز شد

  • عنوان 3

   عنوان 3

   توضیحات در اینجا اگه نیاز شد

  • عنوان 4

   عنوان 4

   توضیحات در اینجا اگه نیاز شد

  نگاهی بر اهداف وزارتخانه
  اهداف ما
  نگاهی بر اهداف وزارتخانه
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از ۱۹ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسئول انسجام بخشیدن به امور اجرایی، سیاستگذاری نظام دانشی، پژوهشی و فناوری ایران است.
  محمدعلی زلفی‌گل، در دولت سید ابراهیم رئیسی مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده دارد
  به‌روزرساني مستمر و روزانه اطلاعات موجود در سامانه
  • 1جستجوی قوانین‌و‌مقررات بر اساس دستگاه مجری
  • 2جستجوی قوانین‌و‌مقررات بر اساس دستگاه مجری
  • 3 جستجوی قوانین‌و‌مقررات بر اساس دستگاه مجری
  • 4 جستجوی قوانین‌و‌مقررات بر اساس دستگاه مجری
  تماس با بخش روابط عمومی
  گواهی های ما
  ما بسیار خوشحالیم که
  نظرات صاحب نظران را میشنویم