جمعه, 03 آذر 1396

معرفی سایت از شبکه سوم سیما

انسان شناسی و فرهنگ

مسیر سایت

خانه نظریه های جامعه شناسی مشق نظریه های جامعه شناسی
مشق نظریه های جامعه شناسی
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 هارولد گارفینکل و روش شناسی مردمی مدیر سایت 2980
2 آلفرد شوتس و زیست جهان مدیر سایت 5608
3 نظریه ی قدرت فوکو samaneh69 18252
4 برانیسلاو مالینوفسکی مدیر سایت 3188
5 مدرنیته و پیامد های آن - آنتونی گیدنز مدیر سایت 5245
6 آشنایی با نظریه الکسی دو توکویل مدیر سایت 4103
7 صور بنياني حيات ديني اميل دوركيم مدیر سایت 2343
8 یورگن هابرماس و انتقاد از پسامدرنیسم مدیر سایت 1989
9 نظم اجتماعی از دیدگاه پارسونز مدیر سایت 10628
10 سه پارادایم غالب در جامعه شناسی مدیر سایت 5935
11 نظریه کنش متقابل مدیر سایت 10229
12 کارکردگرایی ساختاری مدیر سایت 3361
13 انواع خود کشی از نظر امیل دورکیم مدیر سایت 14805
14 ستیزه اجتماعی و کارکردهای آن مدیر سایت 2037
 

جامعه شناسی معرفت و...(دکتر تنهایی)

 

بینش جامعه شناختی" چارلز رایت میلز"

 

 

يورگن هابرماس (نقد در حوزه عمومي)

 

آناتومی جامعه ( دکتر رفیع پور)