چهارشنبه, 02 اسفند 1396

معرفی سایت از شبکه سوم سیما

انسان شناسی و فرهنگ

مسیر سایت

خانه نظریه های جامعه شناسی مشق نظریه های جامعه شناسی
مشق نظریه های جامعه شناسی
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 هارولد گارفینکل و روش شناسی مردمی مدیر سایت 3237
2 آلفرد شوتس و زیست جهان مدیر سایت 6215
3 نظریه ی قدرت فوکو samaneh69 20092
4 برانیسلاو مالینوفسکی مدیر سایت 3343
5 مدرنیته و پیامد های آن - آنتونی گیدنز مدیر سایت 5413
6 آشنایی با نظریه الکسی دو توکویل مدیر سایت 4709
7 صور بنياني حيات ديني اميل دوركيم مدیر سایت 2485
8 یورگن هابرماس و انتقاد از پسامدرنیسم مدیر سایت 2029
9 نظم اجتماعی از دیدگاه پارسونز مدیر سایت 11223
10 سه پارادایم غالب در جامعه شناسی مدیر سایت 6603
11 نظریه کنش متقابل مدیر سایت 11059
12 کارکردگرایی ساختاری مدیر سایت 3506
13 انواع خود کشی از نظر امیل دورکیم مدیر سایت 15322
14 ستیزه اجتماعی و کارکردهای آن مدیر سایت 2087
 

جامعه شناسی معرفت و...(دکتر تنهایی)

 

بینش جامعه شناختی" چارلز رایت میلز"

 

 

يورگن هابرماس (نقد در حوزه عمومي)

 

آناتومی جامعه ( دکتر رفیع پور)