دوشنبه, 30 بهمن 1396

معرفی سایت از شبکه سوم سیما

انسان شناسی و فرهنگ

مسیر سایت

خانه معماری معماری و هنر اسلامی بررسی انواع الگوهای طراحی دانشگاه
بررسی انواع الگوهای طراحی دانشگاه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 15 آذر 1393 ساعت 18:38

 

طی تماسی که یکی از خواننده های محترم سایت با بنده داشتند، ایشان در راستای موضوع پایان نامه کارشناسی ارشدشان که در خصوص طراحی دانشکده و... بود سوالات بسیار اساسی در مورد مکانیابی و بارگذاری احجام در درون سایت های آموزشی داشتند که در این فرصت لازم دانستم موارد مهمی را در خصوص الگوهای طراحی دانشگاه و نحوه برخورد با مسئله، در قالب چند نوشتارمطرح نمایم. در روزهای آتی ادامه همین مباحث به نظر شما خواهد رسید.

 

تهیه و تنظیم: نوید خالقی مقدم

 

 

مبانی و معیارهایی برای الگوی طراحی

برای ارائه طرحی که بتواند تمامی نیازمندیهای شهرک دانشگاهی را تأمین کند، ضرورت دارد تا بر اساس الگوهایی از پیش مطرح شده و بر اساس معیارها و ضوابط سنجیده عمل شود و در نهایت مطلوب ترین الگو را برگزیده و بر اساس آن طراحی را با هماهنگی معیارها و اصول آغاز کرد. البته لازم به ذکر است که تمام مبانی و معیارها دارای ارزش یکسانی نیستند؛ ولی با توجه به شرایط زمین، اقلیم و... میتوان برخی از اصول را تلفیق نموده و آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است انتخاب نمود؛ تا به هدف اصلی که همانا ایجاد محیطی مناسب جهت آموزش و پژوهش است، دست یابیم. حال در این مجال به بررسی برخی از این معیارها میپردازیم:

1- هویت و یکپارچگی: طرح باید در کلیه مقاطع طراحی و ساخت دارای بافت یکپارچه بوده و هر گسترشی در کلیات آن تغییری ندهد و در کل بخش مرکزی در مجموعه شاخص تر باشد.از جمله عناصر هویت بخش یک مجموعه، مرکزیت، ورودی، احجام و شبکه ترافیکی می باشد.در کل مجموعه نباید شخص احساس سردرگمی کند و مسیرهای اصلی خود هدایت کننده باشد.

 

 

2- رعایت اصل سلسله مراتب: طراحی اصولی از نظر دسترسی آن است که حرکت سواره را بر سلسله مراتبی استوار کند تا فعالیتهای متفاوت در مجموعه اعم از آموزشی، کمک آموزشی، و خدماتی با بهترین راندمان صورت پذیرد و با جدایی ترافیک سواره و پیاده، لطمه ای به فضاهای مختلف به جهت آسایش وارد نشود و فضاهای سالم و امکان قلمرو و دید مطلوب را فراهم آورد.

 

 

 

 

3- اصل مرکزیت: مرکزیت یکی از نمودهای شناسایی و هویت بخش یک مجموعه شهری است که به خوانایی، یکپارچگی و وحدت کمک می کند.

 

4- روابط اجتماعی: با توجه به عملکرد دانشگاه و پویاییو حرکت دانشجویان در ایجاد ارتباطات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و ایجاد رابطه بین استاد و دانشجو جهت پیشبردمسائل پژوهشی، اصل مرکزیت و کارایی فضاهای عمومی در تقویت این روابط مطرح می شود و باید جذابیت لازم برای این سطوح چنان فراهم آید که دانشجو برای رفع خستگی های خود جذب این مراکز تجمع شود.

 

 

 

 

 

5- عملکرد و کارایی:طرح باید به گونه ای باشد تا بتواند در عین داشتن فرم مطلوب؛ حداکثر کارائی برای عملکردهای متفاوت را داشته و استقرار فضاهای کالبدی فعالیتهای مختلف به گونه ای باشد تا بهترین ارتباط را با زیباترین و مطلوب ترین محیط ارائه دهد.

 

 

 

 

 

 

جامعه شناسی معرفت و...(دکتر تنهایی)

 

بینش جامعه شناختی" چارلز رایت میلز"

 

 

يورگن هابرماس (نقد در حوزه عمومي)

 

آناتومی جامعه ( دکتر رفیع پور)