چهارشنبه, 02 اسفند 1396

معرفی سایت از شبکه سوم سیما

انسان شناسی و فرهنگ

مسیر سایت

خانه معماری معماری و هنر اسلامی بحران هویت در معماری ایران....گفتار سوم
بحران هویت در معماری ایران....گفتار سوم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط نوید خالقی مقدم   
دوشنبه, 16 بهمن 1391 ساعت 15:12

سخن پنجم – بحران هويت در معماري امروز ايران

با اين اوصاف ، گستره وسيعي از مساکني که به ظاهر مطابق با آئين نامه هاي ساختماني ساخته مي شوند ، اما با کارشکني دست اندرکاران ساخت ، به پوشالي بدل مي شوند ، که با زلزله اي ويران مي گردند تا بي نظمي کارگاههاي ساختماني ناشي از مديريت  ناقص و ناکارآمد اجرا که طول زمان اجرا و به تبع خود ، هزينه ها را بالا مي برد و عدم کيفيت در اجرا و بکارگيري مصالح و مجموعه هاي ساختماني نازيبا و چشم آزار و ناهماهنگ با محيط پيرامون خود ، که اين روزها در گوشه و کنار شهرهاي ايران به چشم مي خورد ، همگي دچار بحران هويت اند .

 

 

سخن ششم

نگاه موشکافانه تر نشان مي دهد که سه مورد اول از چهار مورد ويژگي ذکر شده ، براي يک معماري راستين ، يعني استواري ، مقرون به صرفه و مفيد فايده بودن ، نه تنها در ايران که در جهان نيز ، رو به تکميل دارد .اما تفاوت اساسي ميان شرايط ايران و کشوري مثل انگلستان وجود دارد .

اين نقص يا روبه سمت تکميل داشتن در ايران ، معناي همان بحراني را مي دهد که از آن سخن رفت . اما در انگلستان ، شرايط به گونه اي ست که هر روز به تبع تغيير نيازها ، ارزشها متفاوت مي گردند.

اما در عصر مدرنيسم – در آغاز قرن بيست – سبک معماري بين المللي بي توجه به شرايط اقليمي ، شکل گرفت ، بحراني در عناصر هويت بخش آن معماري وجود نداشت . اين معماري ، بهترين پاسخ ممکنه به ارزشهايي بود که متاثر از شرايط بوجود آمده بودند ، يعني افزايش قدرت و انحصار کشورهاي صنعتي در صنعت ساختمان در سراسر دنيا .

و اگر در آغاز قرن بيست و يک ، نهضت معماري با دوام ، معماري با انرژي هاي نو و تجديد پذير ، برپا مي شود ، بازهم در پاسخ به ارزشهاي موجود است . ارزشهايي که ناشي از شرايطي مثل رو به زوال بودن منابع سوختي فسيلي ، آلودگي محيط زيست و البته تحقيقات جلو رونده اين کشورها ، بوجود آمده اند . اما در شرايط کشور ايران که هنوز ، معماري از معيارهاي فني موجود بسيار دور است ، نيازي به تحقيقات به جهت نيل به پيشرفت هاي جديد حس نمي شود . و از سويي ديگر تا زماني که آمار ، خيل کثير نيازمندان به يک سقف بالاي سر را نشان مي دهد ، کسي به با دوام بودن آن معماري ، زيبايي و ساير نيازهاي روانشناختي انسان در تقابل با معماري ، که طبق مدل اولويت نيازهاي « مازلو » ، پس از گذر از مراحل اوليه دست يازيدن به « امنيت » ، رخ مي نمايند ، توجهي نمي کند ...

نوید خالقی مقدم

 

جامعه شناسی معرفت و...(دکتر تنهایی)

 

بینش جامعه شناختی" چارلز رایت میلز"

 

 

يورگن هابرماس (نقد در حوزه عمومي)

 

آناتومی جامعه ( دکتر رفیع پور)